Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Studio Tarry, gevestigd aan de Koelmalaan 350 unit 0.01, 1812 PS te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Studio Tarry verwerkt persoonsgegevens doordat men gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat men deze gegevens zelf aan Studio Tarry verstrekt. Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de persoonsgegevens die er verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die men actief verstrekt via contactformulieren of telefonisch
 • Gegevens over de activiteiten op de website Studio Tarry
 • Bankrekeningnummer

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Studio Tarry verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van een betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Studio Tarry analyseert het gedrag van een bezoeker op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Studio Tarry verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Studio Tarry bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens die telefonisch, per e-mail of via de contactformulieren op de website van Studio Tarry worden verstrekt, worden tijdelijk opgeslagen. Deze gegevens, bestaande uit uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, worden bewaard zolang er nog communicatie plaatsvindt, met een maximum van 36 maanden na het laatste contact. Hierna worden uw gegevens verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Studio Tarry verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Tarry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES
Studio Tarry gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Tarry en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Studio Tarry neemt uw privacy en de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 

 

Scroll naar boven